За учебната 2022-2023 г.

Справка за минималния и максималния бал по паралелки за гр. София - IV етап на класиране

Справка за минималния и максималния бал по паралелки за гр. София - III етап на класиране

Справка за минималния и максималния бал по паралелки за гр. София - II етап на класиране

Справка за минималния и максималния бал по паралелки за гр. София - I етап на класиране

СПРАВОЧНИК ЗА 7. КЛАС, 2023 г.


Конкурсни изпити за 7. клас, 2023 г.: 

Български език и литература - 13 юни - първа част, ключ с верните отговори

втора част - текст за преразказ - "Ева, която расте и се смалява " от Иванка Могилска, подробен преразказ от името на неутрален разказвач

Математика - 16 юни - първа част, втора част, ключ с верните отговори


Конкурсни изпити за 10. клас, 2023 г.: 

Български език и литература - 13 юни - тест, ключ с верните отговори

Математика - 16 юни - тест, ключ с верните отговори


Дати за провеждане на националните външни оценявания (НВО) в 4. клас, в 7. клас и в 10. клас през учебната 2022/2023 година

Дати за провеждане на изпитите за проверка на способностите за приемане на ученици в 8. клас и в 11. клас през учебната 2022/2023 година

График на дейностите по приемане на ученици в 8. и в 11. клас в неспециализираните училища за учебната 2023/2024 година

Графици за провеждане на ученическите олимпиади, на националните състезания и на националните състезания по професии през учебната 2022/2023 година

Дати за провеждане на държавните зрелостни изпити/задължителните държавни изпити за придобиване на професионална квалификация (ДЗИ/ЗДИППК) през учебната 2022/2023

Модел на НВО по български език и литература в VII клас за учебната 2022-2023 година

Модел на НВО по математика в VII клас за учебната 2022-2023 година

Модел на НВО по чужд език в VII клас за учебната 2022-2023 година

Учебно-изпитна програма за ДЗИ по български език и литература за учебната 2022-2023 година

Модел на НВО по български език и литература в X клас за учебната 2022-2023 година

Модел на НВО по математика в X клас за учебната 2022-2023 година

Модел на НВО по чужд език в X клас за учебната 2022-2023 годинa

Модел на НВО по ИТ за измерване на дигитални компетентности в X клас за учебната 2022-2023 година

Модел на НВО по български език и литература в IV клас за учебната 2022-2023 година

Модел на НВО по математика в IV клас за учебната 2022-2023 година


За учебната 2021-2022 г.

Справка за минималния и максималния бал по паралелки за гр. София - III класиране

Справка за минималния и максималния бал по паралелки за гр. София - II класиране

Справка за минималния и максималния бал по паралелки за гр. София - I класиране

СПРАВОЧНИК ЗА 7. КЛАС, 2022 г.

Списък на училищата - гнезда, 2022 г.


Конкурсни изпити за 7. клас, 2022 г.: 

Български език и литература - 14 юни - първа част, ключ с верните отговори

втора част - текст за преразказ - "Талисманът", разказ от Красимир Бачков, подробен преразказ от името на неутрален разказвач

Математика - 16 юни - първа част, втора част, ключ с верните отговори, формули


Конкурсни изпити за 10. клас, 2022 г.: 

Български език и литература - 14 юни - тест, ключ с верните отговори

Математика - 16 юни - тест, ключ с верните отговори, формули


Дати за провеждане на националните външни оценявания (НВО) в 4. клас, в 7. клас и в 10. клас през учебната 2021/2022 и на графици на дейности

Модел на НВО по български език и литература в VII клас за учебната 2021-2022 година

Модел на НВО по математика в VII клас за учебната 2021-2022 година

Модел на НВО по чужд език в VII клас за учебната 2021-2022 година

Учебно-изпитна програма за ДЗИ по български език и литература за учебната 2021-2022 година

Модел на НВО по български език и литература в X клас за учебната 2021-2022 година

Модел на НВО по математика в X клас за учебната 2021-2022 година

Модел на НВО по чужд език в X клас за учебната 2021-2022 годинa

Модел на НВО по ИТ за измерване на дигитални компетентности в X клас за учебната 2021-2022 година

Модел на НВО по български език и литература в IV клас за учебната 2021-2022 година

Модел на НВО по математика в IV клас за учебната 2021-2022 година


ПРОБНИ ИЗПИТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ СЛЕД 7. КЛАС, 2022 г.

Български език и литература:
6 февруари 2022 г. – резултати
20 март 2022 г. – резултати
  15 май 2022 г. – резултати
Математика:
20 февруари 2022 г. – резултати
  27 март 2022 г. – резултати
  29 май 2022 г. – резултати

За учебната 2020-2021 г.


Конкурсни изпити за 7. клас, 2021 г.: 

Български език и литература - 16 юни - първа част, ключ с верните отговори

втора част - текст за преразказ - "Череши", разказ от Захари Карабашлиев, подробен преразказ от името на неутрален разказвач

Математика - 18 юни - първа част, втора част, ключ с верните отговори


Конкурсни изпити за 10. клас, 2021 г.: 

Български език и литература - 16 юни - тест, ключ с верните отговори

Математика - 18 юни - тест, ключ с верните отговори


Справка за минималния и максималния бал по паралелки за гр. София - III класиране

Справка за минималния и максималния бал по паралелки за гр. София - II класиране

Справка за минималния и максималния бал по паралелки за гр. София - I класиране

СПРАВОЧНИК ЗА 7. КЛАС, 2021 г.

Държавен план-прием за учебната 2021/2022 година в VIII клас - гр. София

Дати за провеждане на националните външни оценявания (НВО) в 4. клас, в 7. клас и в 10. клас през учебната 2020/2021 и на графици на дейности

Модел на НВО по български език и литература в VII клас за учебната 2020-2021 година

Модел на НВО по математика в VII клас за учебната 2020-2021 година

Модел на НВО по чужд език в VII клас за учебната 2020-2021 година

Модел на НВО по български език и литература в X клас за учебната 2020-2021 година

Модел на НВО по математика в X клас за учебната 2020-2021 година

Модел на НВО по чужд език в X клас за учебната 2020-2021 годинa

Модел на НВО по ИТ за измерване на дигитални компетентности в X клас за учебната 2020-2021 година

Модел на НВО по български език и литература в IV клас за учебната 2020-2021 година

Модел на НВО по математика в IV клас за учебната 2020-2021 година


ПРОБНИ ИЗПИТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ СЛЕД 7. КЛАС

Български език и литература:
7 февруари 2021 г. - резултати и статистика
21 март 2021 г. - резултати и статистика
  23 май 2021 г. - резултати и статистика
Математика:
21 февруари 2021 г. - резултати и статистика
  4 април 2021 г. - резултати и статистика
  30 май 2021 г.- резултати и статистика

За учебната 2019-2020 г.

Справка за минималния и максималния бал по паралелки за гр. София - II класиране

Справка за минималния и максималния бал по паралелки за гр. София - I класиране

Заявление за участие във втори етап на класиране за прием в VIII клас

Статистика за успеваемостта от НВО в 7. клас по БЕЛ и математика

Списък на паралелките с прием в VIII клас за учебната 2020/2021 г. с кодове по училища и райони, София-град

Списък на училищата за прием на документи за участие в първи и трети етап на класиране

Кандидатстването - стъпка по стъпка

График на дейностите по приемане на ученици в неспециализирани училища след завършено основно образование за учебната 2020-2021 година

ДЪРЖАВЕН ПЛАН-ПРИЕМ ЗА УЧЕБНАТА 2020/2021 ГОДИНА В VIII КЛАС - гр. София

Указания за онлайн кандидатстване

Инструктаж за ученика за Националното външно оценяване в края на VII клас през учебната 2019/2020 година

Информационен клип с указания


Конкурсни изпити за 7. клас, 2020 г.: 

Български език и литература - 15 юни - първа част, ключ с верните отговори

втора част - текст за преразказ - Из "Задача с много неизвестни" от братя Мормареви, подробен преразказ от името на Досьо

Математика - 17 юни - първа част, втора част, ключ с верните отговори

Национално състезание "Акад. Любомир Чакалов" по природни науки (биология, физика, химия) и география за ученици от VІІ клас - 28 юни


 

Модел на НВО по български език и литература в VII клас за учебната 2019-2020 година

Модел на НВО по математика в VII клас за учебната 2019-2020 година

Модел на НВО по чужд език в VII клас за учебната 2019-2020 година

Модел на НВО по български език и литература в X клас за учебната 2019-2020 година

Модел на НВО по математика в X клас за учебната 2019-2020 година

Модел на НВО по чужд език в X клас за учебната 2019-2020 година

Модел на НВО по ИТ за измерване на дигитални компетентности в X клас за учебната 2019-2020 година

Модел на НВО по български език и литература в IV клас за учебната 2019-2020 година

Модел на НВО по математика в IV клас за учебната 2019-2020 година

График на учебното време за учебната 2019/2020 година

Дати за провеждане на националните външни оценявания (НВО) в 4. клас, в 7. клас и в 10. клас през учебната 2019/2020 и на графици на дейности

Дати за провеждане на държавните зрелостни изпити (ДЗИ)  и на график на дейностите за организация, провеждане и оценяване на ДЗИ през учебната 2019/2020 година

Графици за провеждане на ученическите олимпиади, на националните състезания и на националните състезания по професии през учебната 2019/2020 година


ПРОБНИ ИЗПИТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ СЛЕД 7. КЛАС

Български език и литература - 17.05.2020 г. - резултати от изпита

Математика - 24.05.2020 г. - резултати от изпита

Български език и литература - 29.03.2020 г. - резултати от изпита

Математика - 5.04.2020 г. - резултати от изпита

Български език и литература - 9.02.2020 г. - ключ с верните отговори, резултати от изпита

Математика - 16.02.2020 г. - ключ с верните отговори, резултати от изпита


За учебната 2018-2019 г.

Информация от директорите на столични училища за графика за попълване на незаети места на четвърти етап на класиране, 2019/2020 г.

Свободни места за четвърти етап на класиране, гр. София

Справка за минималния и максималния бал по паралелки за гр. София -
III класиране

Свободни места за трети етап на класиране, гр. София

Справка за минималния и максималния бал по паралелки за гр. София -
II класиране

Справка за минималния и максималния бал по паралелки за гр. София - I класиране

Статистика на успеваемостта за град София, 2019 г.

 

Информационен клип с указания

Бланка за отговори по български език и литература

Бланка за отговори по математика

Формули, които ще се ползват на изпита по математика

 

Инструктаж за ученика

Модел на НВО по български език и литература в VII клас за учебната 2018-2019 година

Модел на НВО по математика в VII клас за учебната 2018-2019 година

 


 

Конкурсни изпити, 2019 г.: 

Български език и литература - 17 юни - I част, ключ с верните отговори

II част - Текст за преразказ - "Богатствата на момъка" от Георги Русафов, подробен преразказ от името на момъка

Математика - 19 юни - I част, II част, ключ с верните отговори и решения

 

За учебната 2018-2019 г.

Списък на паралелките с кодове за учебната 2019/2020 г., София-град

Училища-гнезда, гр. София, за подаване на документи от ученици, кандидатстващи след завършен VII клас, 2019 година

 

Кандидатстването - стъпка по стъпка

График на дейностите по приемане на ученици в неспециализирани училища след завършено основно образование за учебната 2019-2020 година

ДЪРЖАВЕН ПЛАН-ПРИЕМ ЗА УЧЕБНАТА 2019/2020 ГОДИНА В VIII КЛАС - гр. София

 


Състезание по български език и математика за бъдещи седмокласници, 2019 г.

 

2018-2019 г.

Свободни места за четвърти етап на класиране, гр. София

Справка за минималния и максималния бал по паралелки за гр. София - III класиране

Свободни места за трети етап на класиране, гр. София

Справка за минималния и максималния бал по паралелки за гр. София - II класиране

Справка за минималния и максималния бал по паралелки за гр. София - I класиране

Заявление  за участие във втори етап на класиране за прием в VIII клас (приложение 2.21 към Заповед № РД 09-628/29.03.2018 г. на министъра на образованието и науката)

Кандидатстването - стъпка по стъпка

Списък на паралелките с кодове за учебната 2018/2019 г., София-град

И тази година заявление за участие в първи (трети) етап на класиране след положени изпити чрез тест и проверка на способностите за приемане в VIII клас може да бъде подавано по електронен път - информация от сайта на РУО - София.

Друга възможност за подаване на заявления е на хартия в училищата-гнезда:

Заявление  за участие в първи (трети) етап на класиране за прием в VIII клас

Заявление  за участие в първи (трети) етап на класиране за прием в VIII клас - разширено

Статистика на успеваемостта за град София, 2018 г.

Училища-гнезда, гр. София, за подаване на документи от ученици, кандидатстващи след завършен VII клас, 2018 година

Държавен план-прием в VIII клас в профилирани и професионални паралелки в профилирани и професионални гимназии, в средните и обединените училища, дневна форма на обучение за учебната 2018-2019 година

График на дейностите по приемане на ученици в неспециализирани училища след завършено основно образование за учебната 2018-2019 година

Учебно-изпитна програма по математика за приемане на ученици след завършен VII клас

Учебно-изпитна програма по български език и литература за приемане на ученици след завършен VII клас

Критерии за оценяване на преразказ с дидактическа задача

 

 


 

ПРОБНИ ИЗПИТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ СЛЕД 7. КЛАС

 

Математика - 6.05.2018 г. от 9:00 ч. до 11:30 ч. - ключ с верните отговори и резултати от изпита

Български език и литература - 29.04.2018 г. от 14:00 ч. до 16:30 ч. - ключ с верните отговори и резултати от изпита

Математика - 1.04.2018 г. - ключ с верните отговори и резултати от изпита

Български език и литература - 25.03.2018 г. - ключ с верните отговори и резултати от изпита

Български език и литература - 11.02.2018 г. - ключ с верните отговори и резултати от изпита

Математика - 25.02.2018 г. - ключ с верните отговори и резултати от изпита

 

 


 

Състезание, 6. клас, 2017 г.

Вижте задачите от състезанието, проведено през минали години:

2018 г.: български език и математика и отговорите им;
2017 г.: български език и математика и отговорите им;
2016 г.: български език и математика и отговорите им;
2015 г.: български език и математика и отговорите им;
2014 г.: български език и математика и отговорите им;
2013 г.: български език и математика и отговорите им.


 

Свободни места за четвърти етап на класиране, гр. София

Свободни места за трети етап на класиране, гр. София

Справка за минималния и максималния бал по паралелки за гр. София - II класиране

Справка за минималния и максималния бал по паралелки за гр. София - I класиране

Кандидатстването - стъпка по стъпка

Списък на паралелките с кодове за учебната 2017/2018 г., София-град

Статистика на успеваемостта за град София, 2017 г.

От тази година заявление за участие в първи (трети) етап на класиране след положени изпити чрез тест и проверка на способностите за приемане в VIII клас може да бъде подавано по електронен път - информация от сайта на РУО - София.

Друга възможност за подаване на заявления е на хартия в училищата-гнезда:

Заявление за участие в първи (трети) етап на класиране след положени изпити чрез тест и/или проверка на способностите за приемане в VIII клас

Училища-гнезда, гр. София, за подаване на документи от ученици, кандидатстващи след завършен VII клас, 2017 година

План-прием след завършен VII клас за учебната 2017/ 2018 г. в столичните училища

Уеб страници на училищата, гр. София, и информация за прием на ученици

График на дейностите по приемане на ученици в държавните и в общинските училища след завършен VII клас и след завършено основно образование за учебната 2017-2018 година


 

 

Резултати от пробни изпити

Математика - 7.05.2017 г. - ключ с верните отговори и резултати от изпита

Български език и литература - 30.04.2017 г. - ключ с верните отговори и резултати от изпита

Математика - 2.04.2017 г. - ключ с верните отговори и резултати от изпита

Български език и литература - 19.03.2017 г. - ключ с верните отговори и резултати от изпита

Математика - 19.02.2017 г. - ключ с верните отговори и резултати от изпита

Български език и литература - 12.02.2017 г. - ключ с верните отговори и резултати от изпита

 


 

 

Резултати от състезанието по български език и по математика за бъдещи седмокласници


 

Пробни изпити за кандидатстване след 7. клас

Регистрация за участие, отговори, резултати


 

 

Свободни места за професионални гимназии, училища и паралелки и за общински и държавни СОУ и профилирани гимназии след завършен VII клас за четвърти етап на класиране, гр. София

Свободни места за професионални гимназии, училища и паралелки и за общински и държавни СОУ и профилирани гимназии след завършен VII клас за трети етап на класиране, гр. София

Справка за минималния и максималния бал по паралелки за гр. София - II класиране

Справка за минималния и максималния бал по паралелки за гр. София - I класиране


Кандидатстването - стъпка по стъпка


Училища-гнезда, гр. София, за подаване на документи от ученици, кандидатстващи след завършен VII клас, 2016 година

Статистика на успеваемостта за град София, 2016 г. - български език и литература; математика; български език и литература и математика

Заявление за участие във втори етап на класиране след положените изпити за приемане в държавните и в общинските училища след завършен VII клас

Заявление за участие в първи (трети) етап на класиране след положените изпити за приемане в държавните и в общинските училища след завършен VII клас

Списък на паралелките с кодове за учебната 2016/2017 г., София-град

План-прием за общински и държавни СОУ и профилирани гимназии след завършен VII клас за учебната 2016/2017 г., гр. София

План-прием за професионални гимназии, училища и паралелки след завършен VII клас за учебната 2016/2017 г., гр. София

График на дейностите по приемане на ученици в държавните и в общинските училища след завършен VII клас и след завършено основно образование за учебната 2016-2017 година

Мотиви за оптимизиране на част от задачите, включени в първи модул от НВО по български език и литература и по математика в VІІ клас за учебната 2015/2016 година

Примерни тестови задачи по български език - МОН, 2015 г.

Примерни тестови задачи по математика - МОН, 2015 г.

Учебно-изпитна програма по математика за приемане на ученици след завършен VII клас

Учебно-изпитна програма по български език и литература за приемане на ученици след завършен VII клас

Критерии за оценяване на преразказ с дидактическа задача


Примерен тест на МОН по математика за външно оценяване и за приемни изпити след 7. клас за учебната 2012-2013

 

 

 


 

Резултати от състезанието по математика и български език за бъдещи седмокласници

Конкурсни изпити, 2015 г.: 

Български език и литература - 20 май - тест, отговори

Текст за преразказ - Из "На изток от запада" от Мирослав Пенков, подробен преразказ от името на неутрален разказвач

Математика - 22 май - първи модул, втори модул, ключ с верните отговори и решения

Конкурсен изпит за НПМГ за профил математика - задачи, отговори


 

Резултати от пробни изпити

Математика - 8.05.2016 г. - отговори на задачите и резултати от изпита

Български език и литература - 24.04.2016 г. - отговори на задачите и резултати от изпита

Математика - 27.03.2016 г. - отговори на задачите и резултати от изпита

Български език и литература - 13.03.2016 г. - отговори на задачите и резултати от изпита

Математика - 21.02.2016 г. - отговори на задачите и резултати от изпита

Български език и литература - 14.02.2016 г. - отговори на задачите и резултати от изпита

 


 

График на дейностите по приемане на ученици в държавните и в общинските училища след завършен VII клас и след завършено основно образование за учебната 2015-2016 година

Свободни места за професионални гимназии, училища и паралелки и за общински и държавни СОУ и профилирани гимназии след завършен VII клас за четвърти етап на класиране, гр. София

Свободни места за професионални гимназии, училища и паралелки и за общински и държавни СОУ и профилирани гимназии след завършен VII клас за трети етап на класиране, гр. София

Справка за минималния и максималния бал по паралелки за гр. София - II класиране

Справка за минималния и максималния бал по паралелки за гр. София - I класиране

Кандидатстването - стъпка по стъпка, 2015 г.

Училища-гнезда, гр. София, за подаване на документи от ученици, кандидатстващи след завършен VII клас, 2015 година

Заявление за участие в първи (трети) етап на класиране след положените изпити за приемане в държавните и в общинските училища след завършен VII клас

Заявление за участие в първи (трети) етап на класиране след положените изпити за приемане в държавните и в общинските училища след завършен VII клас - разширено

Статистика на успеваемостта за град София, 2015 г. - български език и литература; математика; български език и литература и математика

Списък на паралелките с кодове за учебната 2015/2016 г., София-град

План-прием в профилирани паралелки с интензивно изучаване на чужд език след завършен VII клас в общински и държавни СОУ и гимназии за учебната 2015/2016, гр. София

Държавен план-прием за учебната 2015/2016 г. в професионални паралелки с прием след VII клас, гр. София

 

 


Примерен тест на МОМН по математика за външно оценяване и за приемни изпити след 7. клас за учебната 2012-2013

 

Резултати от състезанието по математика и български език за бъдещи седмокласници

Кандидатстването - стъпка по стъпка


 

Български език и литература - 26.04.2015 г. - отговори на задачите и резултати от изпита

Математика - 2.05.2015 г. - отговори на задачите и резултати от изпита

Математика, гр. Габрово - отговори на задачите и резултати от изпита

 

Допълнителна информация: 02 979 3842; 0888 428 444.

Оценените работи за гр. София може да се получат в офиса на Учебен център "Регалия" всеки работен ден.


Резултати от пробни изпити

Математика - 29.03.2015 г. - отговори на задачите и резултати от изпита

Български език и литература - 15.03.2015 г. - отговори на задачите и резултати от изпита

 


Математика - 15.02.2015 г. - отговори на задачите и резултати от изпита

Български език и литература - 8.02.2015 г. - отговори на задачите и резултати от изпита

 


График на дейностите по приемане на ученици в държавните и в общинските училища след завършен VII клас и след завършено основно образование за учебната 2014-2015 година

Свободни места за професионални гимназии, училища и паралелки и за общински и държавни СОУ и профилирани гимназии след завършен VII клас за трети етап на класиране, гр. София

Справка за минималния и максималния бал по паралелки за гр. София - II класиране

Справка за минималния и максималния бал по паралелки за гр. София - I класиране

Кандидатстването - стъпка по стъпка, 7. клас, 2014 г.

Училища-гнезда, гр. София, за подаване на документи от ученици, кандидатстващи след завършен VII клас, 2014 година

Списък на паралелките с кодове за учебната 2014/2015 г., София-град

Заявление за участие в първи (трети) етап на класиране след положените изпити за приемане в държавните и в общинските училища след завършен VII клас

Статистика на успеваемостта за град София, 2014 г. - български език и литература; математика; български език и литература и математика

Кандидатстването - стъпка по стъпка, 7. клас, 2014 г.

План-прием в профилирани паралелки с интензивно изучаване на чужд език след завършен VII клас в общински и държавни СОУ и гимназии за учебната 2014/2015, гр. София

Държавен план-прием за учебната 2014/2015 г. в професионални паралелки с прием след VII клас, гр. София

 


 

Състезание по математика и български език за бъдещи седмокласници - резултати


 

Български език и литература - 9.02.2014 г. - отговори на задачите и резултати от изпита

Математика - 16.02.2014 г. - отговори, решения и резултати от изпита

 


 

Кандидатстването - стъпка по стъпка, 7. клас, 2013 г.

Свободни места в паралелките с прием след завършен VII клас за учебната 2013/2014 г. за трети етап на класирането по наредба №11, гр. София

Справка за минималния и максималния бал по паралелки за гр. София - II класиране

Справка за минималния и максималния бал по паралелки за гр. София - I класиране

План-прием за училищата на територията на София - град, участващи в приема след VII клас съгласно наредба №11 от 28.03.2005 г. по паралелки и балообразуващи групи

Училища-гнезда за подаване на документи от ученици, кандидатстващи след завършен VII клас, 2013 година

Заявление за участие в първи (трети) етап на класиране след положените изпити за приемане в държавните и в общинските училища след завършен VII клас

Заявление за участие във втори етап на класиране след положените изпити за приемане в държавните и в общинските училища след завършен VII клас

Статистика на успеваемостта за град София, 2013 г. - български език и литература; математика; български език и литература и математика


График на дейностите по приемане на ученици в държавните и в общинските училища след завършен VII клас и след завършено основно образование за учебната 2013-2014 година

Кандидатстването - стъпка по стъпка, 7. клас, 2013 г.

План-прием в профилирани паралелки с интензивно изучаване на чужд език след завършен VII клас

План-прием за държавните и общинските професионални гимназии, професионалните училища и паралелките за придобиване на професионална квалификация в основни, прогимназиални, средни общообразователни и специални училища през учебната 2013/2014 г.

Държавен план-прием за учебната 2013/2014 година  за държавните профилирани гимназии и за профилираните паралелки в държавните средни общообразователни училища и гимназии

Образци на документи, необходими за дейностите по приемане на ученици в държавни и в общински училища за учебната 2013–2014

Учебно-изпитна програма по математика за приемане на ученици след завършен VII клас

Учебно-изпитна програма по български език и литература за приемане на ученици след завършен VII клас

 

Състезание по математика и български език за бъдещи седмокласници - резултати


 

Статистика на успеваемостта за град София, 2012 г. - български език и литература; математика; български език и литература и математика


Конкурсни изпити, 2012 г.: 

Български език и литература - 21 май - тест, отговори

Текст за преразказ - "Бабата, която хранеше котките" от Деян Енев, вижте откъс от текста

Математика - 23 май - първи модул, втори модул, ключ с верните отговори и решения

Математика - 28 май - първи модул, втори модул, ключ с верните отговори и решения

Конкурсен изпит за НПМГ за профил математика - задачи, отговори

 

 


Пробни изпити за кандидатстване след 7. клас

Български език и литература - 21.04.2013 г. - отговори на задачите и резултати от изпита

Математика - 28.04.2013 г. - отговори на задачите и резултати от изпита

 

Български език и литература - 30.03.2013 г. - отговори на задачите и резултати от изпита

Математика - 7.04.2013 г. - отговори на задачите и резултати от изпита


 

Пробна матура по български език и литература за ученици от 12. клас - 30.03.2013 г.- отговори на задачите и резултати от изпита


 

 

АКТУАЛНА ИНФОРМАЦИЯ

Свободни места за трети етап на класиране след завършен VII клас

Справка за минималния и максималния бал по паралелки за гр. София - II класиране

Справка за минималния и максималния бал по паралелки за гр. София - I класиране

Списък на паралелките за попълване на заявление (от РИО София-град)

Кандидатстването - стъпка по стъпка, 7. клас, 2012 г.

Училища-гнезда за подаване на документи от ученици, кандидатстващи след завършен VII клас, 2012 година

Заявление за участие в първи (трети) етап на класиране сред положените изпити за приемане в държавните и в общинските училища след завършен VII клас

Статистика на успеваемостта за град София, 2012 г. - български език и литература; математика; български език и литература и математика


Кандидатстването - стъпка по стъпка, 7. клас, 2012 г.

Примерен тест на МОМН по математика за външно оценяване и за приемни изпити след 7. клас за учебната 2012-2013 г.

График на дейностите по приемане на ученици в държавните и в общинските училища след завършен VII клас и след завършено основно образование за учебната 2012-2013 година

Учебно-изпитна програма по математика за приемане на ученици след завършен VII клас за учебната 2012-2013 г.

Учебно-изпитна програма по български език и литература за приемане на ученици след завършен VII клас за учебната 2012-2013 г.

Справка за минималния бал по паралелки - 2011 г.: момичета, момчета

Критерии за оценяване на преразказ с дидактическа задача

 


 

Български език и литература - 3.03.2013 г. - отговори на задачите и резултати от изпита

Математика - 10.03.2013 г. - отговори на задачите и резултати от изпита

 


 

Пробна матура по български език и литература за ученици от 12. клас - 10.02.2013 г.- отговори на задачите и резултати от изпитите

 

 


Справка за минималния и максималния бал по паралелки за гр. София, 2011 г. - II класиране


 

Състезание по математика и български език за бъдещи седмокласници - резултати

 


 

Пробни изпити за кандидатстване след 7. клас

Български език и литература - 6.05.2012 г. - отговори на задачите и резултати от изпита

Математика - 13.05.2012 г. - отговори на задачите и резултати от изпита

 

Математика - 8.04.2012 г. - отговори на задачите, резултати от изпита

Български език и литература - 1.04.2012 г. - отговори на задачите, резултати от изпита

 

Математика - 18.03.2012 г. - отговори на задачите, резултати от изпита

Български език и литература - 11.03.2012 г. - отговори на задачите, резултати от изпита

 


Кандидатстването - стъпка по стъпка, 7. клас, 2011 г.

Незаети места по паралелки след втори етап на класиране в държавни и общински училища с прием след завършен VII клас за учебната 2011/2012 г.

Справка за минималния и максималния бал по паралелки за гр. София - I класиране

Статистика на успеваемостта за град София - 2011 г.

Заявление за участие в първи (трети) етап на класиране сред положените изпити за приемане в държавните и в общинските училища след завършен VII клас

График на дейностите по приемане на ученици в държавните и в общинските училища след завършен VII клас и след завършено основно образование за учебната 2011/2012 година

Училища-гнезда за подаване на документи от ученици, кандидатстващи след завършен VII клас, 2011 година

План-прием за 2011/2012 учебна година след завършен 7. клас в общински СОУ и профилирани гимназии

План-прием за 2011/2012 учебна година след завършен 7. и 8. клас в професионални гимназии - гр. София

План-прием за 2011/2012 учебна година след завършен 7. клас в държавни профилирани гимнази и за профилираните паралелки в държавните общообразователни училища и гимназии

Учебно-изпитна програма по математика за приемане на ученици след завършен VII клас за учебната 2011-2012 г.

Учебно-изпитна програма по български език и литература за приемане на ученици след завършен VII клас за учебната 2011-2012 г.

 


Справки за минималния бал по паралелки - 2010 г.

Справка за минималния и максималния бал по паралелки в гр. София след II класиране - 2010 г.

Статистика на успеваемостта за град София - 2010 г.

 


Състезание по математика и български език за бъдещи седмокласници - резултати

Инструктаж за ученика, прием след 7. клас

2010 - 2011 г.

Справка за минималния и максималния бал по паралелки в гр. София след II класиране - 2010 г.

Статистика на успеваемостта за град София - 2010 г.

Образци на документи, необходими за дейностите по приемане на ученици в държавни и в общински училища след завършен VII клас за учебната 2010–2011 година

Литературни творби, които се изучават в 8. клас

План-прием за 2010/2011 учебна година след завършен 7. клас в държавни и общински СОУ

План-прием за 2010/2011 учебна година след завършен 7. клас в професионални гимназии

План-прием за 2010/2011 учебна година след завършен 7. клас в държавни профилирани гимназии

Примерен тест на МОН по математика за VII клас, външно оценяване

Примерен тест на МОН по български език и литература за VII клас, външно оценяване

Инструкции за ученика - прием след 7. клас

 


 

Пробни изпити за кандидатстване след 7. клас: Математика - 15.05.2011 г. - отговори на задачите и резултати от изпита

Български език и литература - 8.05.2011 г. - отговори на задачите, резултати от изпита

Български език и литература - 10.04.2011 г. - отговори на задачите, резултати от изпита

Математика - 17.04.2011 г. - отговори на задачите и резултати от изпита

 

Решения на задачите от домашното по математика (7. клас) за коледната ваканция

Състезание по математика и български език за бъдещи седмокласници - резултати

Справка за минималния и максималния бал по паралелки в гр. София след II класиране - 2010 г.

Училища-гнезда за подаване на документи от ученици, кандидатстващи след завършен VII клас, 2010 година

Български език и литература - 13. 03. 2011 г., отговори на задачите, резултати от изпита

Математика - 20.03.2011 г., отговори на задачите и резултати от изпита

 

Учебно-изпитна програма по математика за приемане на ученици след завършен VII клас за учебната 2010-2011 г.

Учебно-изпитна програма по български език и литература за приемане на ученици след завършен VII клас за учебната 2010-2011 г.

 

Справка за минималния и максималния бал по паралелки в гр. София след II класиране - 2009 г.

Статистика на успеваемостта за град София - 2009 г.

Таблица за преобразуване на точките в оценка - 2009 г.

 

Инструкции за ученика - прием след 7. клас, 2010 г.

 

Примерен тест по математика за 7. клас - отговори и решения на задачите

Задачите са от книгата 16 примерни теста по математика за външно оценяване и кандидатстване след 7. клас.

Пробни изпити за кандидатстване след 7. клас

Математика - 09.05.2010 г. - отговори на задачите и резултати от изпита

Български език и литература - 02.05.2010 г. - отговори на задачите и резултати от изпита