Учебен център РЕГАЛИЯ
НачалоУчебен център Издателство Всичко за матурите Национални олимпиади E-обучение За нас телефон   0888 428 444


Школа за 4. клас

6. клас

7. клас
12. клас
Електронно обучение
Пробни изпити
Практикум по български език и литература за 7. клас
Практикум по математика за 7. клас
Практикум по литература за 7. клас

Тестове, 4. клас
Тестове, 5. клас
Тестове, 6. клас
Тестове, 7. клас
Изпити, 7. клас
 Състезания, 7. клас
 ЕПИ за УНСС
 Тестове за матура
 Препоръчителна литература

Висши училища
Средни училища

МОН
 Регионални инспекторати

 

ПРОДУКТИ ЗА ЕЛЕКТРОННО ОБУЧЕНИЕ

Практикум по български език и литература за 7. клас

Практикум по математика за 7. клас

На сайта за електронно обучение ще имате възможност да се обучавате по утвърдената и успешна методика на учебния център от всяка точка на България и в удобно за вас време.

Всички продукти на сайта за електронно обучение са достъпни и от мобилни устройства.


ОТГОВОРИ НА ЗАДАЧИТЕ И РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОБНИЯ ИЗПИТ, гр. Габрово


Отговори и точки на задачите от пробния изпит по математика, гр. Габрово


Резултати от пробния изпит по математика, гр. Габрово

Максимален брой точки от първи модул - 65

Максимален брой точки от втори модул - 35

Максимален брой точки от изпита - 100


Скала за преобразуване на точките в оценка

При получени 100 точки оценката е 6,00.

При получени под 20 точки оценката е 2,00.

Резултати на учениците, явили се на пробен изпит в гр. Габрово

Среден брой точки от първи модул - 45,21

Среден брой точки от втори модул - 18,72

Среден брой точки от изпита - 63,93

Средна оценка - 4,620


Номер
Пол
1 - мл.
2 - д.
Брой точки от първи модул
Брой точки от втори модул
Общ брой точки
Оценка
Процент на ученици от съответния пол с по-висок резултат
7001
2
38
6,5
44,5
3,919
75
7002
2
41
16,5
57,5
4,406
53
7003
1
26
4
30
3,375
97
7004
2
45
19
64
4,650
42
7005
1
40
4,5
44,5
3,919
81
7006
1
57
21,5
78,5
5,194
38
7007
2
59
28
87
5,513
8
7008
2
55
26,5
81,5
5,306
19
7009
1
45
16
61
4,538
59
7010
1
58
31
89
5,588
6
7011
1
60
23
83
5,363
19
7012
2
28
2
30
3,375
92
7013
1
43
9
52
4,200
78
7014
2
52
33
85
5,438
14
7015
2
54
28
82
5,325
17
7016
1
31
1
32
3,450
94
7017
2
40
11
51
4,163
64
7018
1
42
17
59
4,463
63
7019
1
59
28
87
5,513
13
7020
2
28
5
33
3,488
89
7021
1
55
16,5
71,5
4,931
56
7022
2
45
24
69
4,838
33
7023
1
51
4
55
4,313
69
7024
2
37
23
60
4,500
50
7025
2
26
27,5
53,5
4,256
61
7026
2
42
32,5
74,5
5,044
31
7027
1
56
25
81
5,288
22
7028
2
40
8
48
4,050
69
7029
2
44
18,5
62,5
4,594
47
7030
2
62
28
90
5,625
3
7031
2
31
7,5
38,5
3,694
83
7032
1
37
7
44
3,900
84
7033
2
54
23
77
5,138
22
7034
1
32
12
44
3,900
84
7035
1
45
11,5
56,5
4,369
66
7036
2
57
33
90
5,625
3
7037
1
51
28
79
5,213
31
7038
1
35
19
54
4,275
75
7039
2
31
7
38
3,675
86
7040
1
38
3
41
3,788
91
7041
2
44
7
51
4,163
64
7042
2
16
1
17
2,000
97
7043
2
59
32,5
91,5
5,681
0
7044
1
48
25
73
4,988
53
7045
1
50
28
78
5,175
41
7046
1
57
34,5
91,5
5,681
0
7047
1
33
21,5
54,5
4,294
72
7048
2
39
18
57
4,388
56
7049
1
51
24
75
5,063
47
7050
2
59
26,5
85,5
5,456
11
7051
2
50
26
76
5,100
28
7052
1
55
26
81
5,288
22
7053
2
48
18
66
4,725
36
7054
1
61
28,5
89,5
5,606
3
7055
1
55
24
79
5,213
31
7056
2
51
15
66
4,725
36
7059
1
51
29,5
80,5
5,269
28
7061
2
36
21
57
4,388
56
7062
1
57
32
89
5,588
6
7063
2
35
8
43
3,863
78
7064
1
58
15,5
73,5
5,006
50
7065
1
52
26
78
5,175
41
7066
1
56
30
86
5,475
16
7068
2
51
26
77
5,138
22
7069
2
42
1
43
3,863
78
7070
2
49
14,5
63,5
4,631
44
7072
2
27
21
48
4,050
69
7073
2
14
4,5
18,5
2,000
94

 

 

On-line тестове

Обща част за ЕПИ

Български език и литература за ЕПИ

История за ЕПИ

География за ЕПИ

 


 e-mail:regalia@abv.bg

тел. 02 979 3842

тел. 0888 428 444
 
 

© 2006-2014 Учебен център "Регалия"