Учебен център РЕГАЛИЯ
НачалоУчебен център Издателство Всичко за матурите Национални олимпиади E-обучение За нас телефон   0888 428 444


Школа за 3. и 4. клас

6. клас

7. клас
12. клас
Електронно обучение
Пробни изпити

Практикум по български език и литература за 7. клас
Практикум по математика за 7. клас
Практикум по български език и литература за зрелостници
Ценова листа

Тестове, 4. клас
Тестове, 5. клас
Тестове, 6. клас
Тестове, 7. клас
Изпити, 7. клас
 Състезания, 7. клас
 ЕПИ за УНСС
 Тестове за матура
 Препоръчителна литература

Висши училища
Средни училища

МОН
 Регионални инспекторати


 

Ускорен курс за подготовка за зрелостен изпит по български език и литература - начало 12 януари 2019 г.

Допълнителна информация – тел. 02 979 3842; 0888 428 444; 0885 186 529

 


 

Електронно обучение

ПРАКТИКУМ ПО МАТЕМАТИКА ЗА 7. КЛАС

Един уникален начин за изучаване на учебния материал с помощта на компютър

Практикумът ще бъде активен след 5 януари 2019 г.

Описание на курса

Предлагаме Ви практически курс за подготовка за изпита за външно оценяване по математика за 7. клас.

Изпитът по математика за външно оценяване за 7. клас се състои от два модула, като първият модул включва 16 задачи с избираем отговор и 4 със свободен. Предлаганият курс е предназначен за затвърждаване на уменията, необходими за решаване на задачите с избираем отговор.

Включени са типови задачи в различни варианти, като по-голямата част от тях са с кратки решения.

С помощта на този практикум учениците ще видят различни варианти на изпитни задачи и ще подобрят уменията си за решаването им, като крайната цел е постигане на максимален резултат на изпита.

Обучение чрез практика

От база данни с различни по сложност примерни изпитни задачи се генерират по случаен начин тестови варианти по математика за 7. клас. Всеки вариант съдържа 16 задачи с избираем отговор по формата на I модул на изпита. След приключване на всеки опит може да се видят верните отговори на задачите и кратки решения към тях. Може да се генерират неограничен брой варианти, като при всеки нов опит задачите се променят, а дистракторите към тях се разбъркват.

Базата със задачи, която използваме, е достатъчно пълна, за да покрие материала от изпитната програма по математика, включен в първите 16 задачи от I модул на изпита за външно оценяване.

Задачи по теми от учебно-изпитната програма за 7. клас

I. Числа. Алгебра

1. Естествени числа. Кратни и делители на число. Прости и съставни числа. Признаци за делимост.
2. Рационални числа. Действия с рационални числа (събиране, изваждане, умножение, деление, степенуване). Свойства на числови равенства и неравенства. Процент – основни задачи.
3. Цели изрази. Тъждествени изрази. Формули за съкратено умножение.
4. Разлагане на многочлени на множители.
5. Линейни уравнения с едно неизвестно ax + b = 0 и уравнения, свеждащи се до линейно чрез еквивалентни преобразувания.
6. Модулно линейно уравнение от вида |ax + b| = c.
7. Линейни неравенства с едно неизвестно ax + b < 0, ax + b > 0, ax + b 0 и ax + b 0 и неравенства, свеждащи се към тях чрез еквивалентни преобразувания.

II. Фигури и тела. Измерване

8. Лице и периметър на равнинни фигури.
9. Многоъгълник. Правилен многоъгълник.
10. Правоъгълна координатна система. Разстояние от точка до права.
11. Елементи и свойства на ръбести тела (куб, правоъгълен паралелепипед, права призма, правилна пирамида).
12. Елементи и свойства на валчести тела (прав кръгов цилиндър, прав кръгов конус, сфера и кълбо).
13. Съседни и противоположни ъгли. Перпендикулярни прави.
14. Успоредни прави – признаци и свойства.
15. Триъгълник. Сбор от ъглите в триъгълник. Външен ъгъл на триъгълник.
16. Еднакви триъгълници. Питагорова теорема.
17. Симетрала на отсечка и ъглополовяща на ъгъл.
18. Равнобедрен триъгълник. Равностранен триъгълник.
19. Правоъгълен триъгълник. Медиана към хипотенуза в правоъгълен триъгълник. Правоъгълен триъгълник с ъгъл 30 градуса.
20. Неравенства между страни и ъгли в триъгълника. Неравенство на триъгълника.
21. Успоредник. Видове успоредници – правоъгълник, ромб, квадрат.

III. Елементи от вероятности и статистика

22. Представяне, разчитане и интерпретиране на данни, представени чрез диаграми и графики.
23. Множества и операции с тях.
24. Случайно събитие. Вероятност на случайно събитие.

IV. Логически знания. Моделиране

25. Отношения и пропорции. Права и обратна пропорционалност.
26. Средноаритметично на две и повече числа.
27. Моделиране с изрази, линейни уравнения и неравенства.

Достъп до практикума по математика

Този практикум е достъпен за учениците, които посещават курса по математика на Учебен център "Регалия" за 7. клас.

Цената на практикума за неограничен достъп, с продължителност до изпита по математика, за ученици, които не посещават курса на Учебен център "Регалия", е 40 лв.

Общата цена при закупуване на практикума по математика и практикума по български език и литература е 60 лв.

Начини на плащане:

- в брой, в офиса на учебния център (вижте на картата);

- с банков превод в полза на:

ЕТ "Регалия стил"
Банка: "Юробанк България" АД
клон София, офис Дървеница
BIC: BPBIBGSF
IBAN: BG94BPBI79401032508202
Основание: Практикум по математика за 7. клас и името на ученика.

Може да превеждате от е-pay -> банкова сметка.

След като извършите плащането е необходимо да изпратите e-mail съобщение на адрес regalia@abv.bg, съдържащо името на ученика и курса, в който да бъде включен.

До 24 часа след получаване на плащането ще бъдате включени в курса.

За допълнителна информация – тел. 02 979 38 42, 0888 428 444.

Вижте Примерен тест

За да могат да се използват ресурсите на сайта, е необходима регистрация. Тя е безплатна и отнема съвсем малко време.

 

On-line тестове

Обща част за ЕПИ

Български език и литература за ЕПИ

История за ЕПИ

География за ЕПИ

 


 e-mail:regalia@abv.bg

тел. 02 979 3842

тел. 0885 186 529

тел. 0888 428 444
 
 

© 2006-2017 Учебен център "Регалия"