Учебен център РЕГАЛИЯ
НачалоУчебен център Издателство Всичко за матурите Национални олимпиади E-обучение За нас телефон   0888 428 444


6. клас

7. клас
10. клас
12. клас
Електронно обучение
Пробни изпити, 7. клас
Пробна матура, 12. клас

Практикум по български език и литература за 7. клас
Практикум по математика за 7. клас
Практикум по български език и литература за зрелостници
Ценова листа

Тестове, 4. клас
Тестове, 5. клас
Тестове, 6. клас
Тестове, 7. клас
Изпити, 7. клас
 Състезания, 7. клас
 ЕПИ за УНСС
 Тестове за матура
 Препоръчителна литература

Висши училища
Средни училища

МОН
 Регионални инспекторати


КУРСОВЕ ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2022/2023 ГОДИНА
6. клас, 7. клас, 12. клас


Справочник за 7. клас, 2021 г.

Наредба №10 от 01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование (Глава четвърта, раздел IV (стр. 27) касае приема на ученици в VIII клас.)

График на дейностите

Кандидатстването - стъпка по стъпка

Всичко за кандидатстването

Учебно-изпитни програми:

Държавен план-прием за учебната 2021/2022 година в VIII клас - гр. София:

Инструктаж за ученика за НВО в края на VII клас през учебната 2020/2021 година
(съгласно заповед на министъра на образованието от 03.06.2021 г. в изречението "След приключване на определеното време за работа по част 2 поставя свитъка за белова и листовете с надпис "чернова" по БЕЛ и по математика направо в индивидуалния плик за изпитната работа, без да го запечатва." се заличава текстът "и листовете с надпис "чернова".)

Информационен клип с указания (2019 г.)

Информационен клип с указания (2020 г.)

Указания за онлайн кандидатстване

Справка за минималния и максималния бал по паралелки за гр. София:

Практикум по БЕЛ за 7. клас

Практикум по математика за 7. клас

Практикум по БЕЛ за зрелостници


 e-mail:regalia@abv.bg

тел. 02 979 3842

тел. 0888 428 444

тел. 0885 186 529
 
 

© 2006-2022 Учебен център "Регалия"